E N G L I S H V E R S I O N Etableret 1998-99 på WWW som et projekt under
"Kulturnet Danmark" med støtte fra Kulturministeriet.
Samarbejdspartnere:
Lund & Mus Grafisk Design
• Dansk Musik Informations Center (MIC)
Musikken er stillet til
rådighed med tilladelse
fra KODA, NCB . Nodeeksempler udarbejdet med tilladelse af  Edition Wilhelm Hansen.
Initiativ, redaktion og projektledelse:
Vestjysk Musikkonservatorium, Esbjerg,
v/docent Jørgen Mortensen.

Forfattere:
Erling Kullberg
Jørgen Mortensen
Svend Hvidtfelt Nielsen
Leif Thomsen